Kiếm Tôn

Đánh giá: 5.5 /10  từ  2 lượt
  • Đang ra
  • 218
  • 751
  • 2

Một kiếm độc nhất vô nhị! Một kiếm làm bá chủ thiên hạ!

Ai không phục cứ tới! Chư Thiên Thần Phật, sinh tử không màng! 

Nhất Kiếm Độc Tôn!