Hoàng Hậu Margot

Hoàng Hậu Margot

Đánh giá: 6 /10  từ  3 lượt

  • Hoàn thành
  • 66
  • 1.17K
  • 3
La Reine Margot của Alexandre Dumas được viết từ cảm hứng về cuộc đời của Marguerite de Valois (tiếng Anh: Margaret of Valois; 14 tháng 5, 1553 – 27 tháng 5, 1615), còn gọi là Margaret của Pháp (Margaret of France) hoặc Vương hậu Margot (La reine Margot), là Vương hậu của Vương quốc Pháp và Vương quốc Navarra.