Đan Thần

Chương 1355-56 : Phá giải, tu luyện

Năm năm... trong không gian gia tốc của Tiểu Hư Đỉnh, Trình Cung hoàn toàn chìm đắm, dần dần nghiên cứu thiên ma hiến tế. Chiêu thức thần bí nhất của Thiên Ma Tông, người bình thường căn bản không có khả năng phá giải, nhưng Trình Cung thì khác.

Khi hắn nghiên cứu đến năm thứ năm, thần niệm đã khôi phục tới trình độ Thiên Tôn trung kỳ, theo sự khôi phục của thần niệm và tâm đắc những năm qua, Trình Cung bắt đầu nắm bắt được một số đầu mối của thiên ma hiến tế.

Năm thứ tám, Trình Cung lại một lần nữa phân giải ngưng tụ cơ thể mình, từ trong thân thể dần dần bắt đầu loại bỏ lực lượng thiên ma hiến tế.

Năm thứ mười, Trình Cung cuối cùng cũng đánh vỡ được lực lượng Thiên Ma Nữ sử dụng thiên ma hiến tế phong bế Hư Không Âm Dương Đỉnh Ngoại Đỉnh không gian trong cơ thể hắn.

Chỉ là lúc này hắn đã không cần mượn chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa trong nội đỉnh đi hủy diệt thiên ma hiến tế, bởi vì hắn đã từ từ nắm giữ phương pháp.

- Ầm ... Ầm ...

Trong Hư Không Âm Dương Đỉnh Ngoại Đỉnh không gian, Trình Cung đang luyện hóa mảnh vỡ khổng lồ kia, lúc này lực lượng hư không âm dương kiếp phát ra từ trong mảnh vỡ ngoại đỉnh đã cường đại đến mức giống như thiên kiếp kinh người.

Thậm chí còn mạnh hơn thuần dương Thái Tôn ngộ đạo bình thường, cường đại hơn thiên kiếp của bản mệnh đạo quy mà bản thân ngưng tụ rất nhiều.

Đây đã là năm thứ mười hai, mặc dù có thời gian gia tốc gấp trăm lần của Tiểu Hư Đỉnh, nhưng bên ngoài có lẽ cũng đã trôi qua một tháng, Trình Cung phải nắm chắc thời gian. Chính vì cảm giác gấp gáp này đã khiến Trình Cung nghiên cứu ra tất cả manh mối của thiên ma hiến tế trong, mới có năm thứ mười hai, thần niệm lại khôi phục tình huống.

Lúc này hắn đã minh bạch một số nguyên lý của thiên ma hiến tế, lúc này lại tu luyện mảnh vỡ Tiểu Hư Đỉnh, Trình Cung cũng mượn lực lượng của Hư không âm dương kiếp bắt đầu rèn luyện, ngưng tụ thân thể.

Mười hai năm, Trình Cung lấy thân thể mình không ngừng tiến hành nghiên cứu, kết quả không chỉ tìm kiếm được nguyên lý thiên ma hiến tế, đồng thời cũng khiến thân thể của mình tiếp cận thuần dương Thái Tôn đỉnh phong, lúc này lại mượn mảnh vỡ Hư Không Âm Dương Đỉnh Ngoại Đỉnh không gian rèn luyện, thân thể Trình Cung trực tiếp đột phá tới thuần dương Thái Tôn đỉnh phong.

Hơn nữa sau khi từ từ phá giải lực lượng của thiên ma hiến tế trong thân thể, thân thể Trình Cung càng thêm cường đại, trong thân thể đã dần dần dung nhập một ít đạo quy.

Đây là báo hiệu thân thể bắt đầu bước vào Thiên Tôn cảnh giới, lần này cô đọng Trình Cung dùng một tháng mới hoàn thành.

Trong Hư Không Âm Dương Đỉnh Ngoại Đỉnh không gian đã khôi phục gần một nửa, thiên địa phân minh, thậm chí trên bầu trời mơ hồ có nhật nguyệt ngưng tụ, lúc này Trình Cung mới phát hiện thần niệm của mình đã luyện hóa mảnh vỡ ngoại đỉnh này, cùng với sự trưởng thành của Hư Không Âm Dương Đỉnh Ngoại Đỉnh không gian, bất giác dung hợp đạo quy của mình và đạo quy của không gian ngoại đỉnh mới diễn sinh.

Hiện giờ Trình Cung mới chính thức cảm giác được mình đã hoàn toàn nắm bắt được Hư Không Âm Dương Đỉnh Ngoại Đỉnh không gian, nơi này muốn hình thành một thế giới và không gian độc lập.

Đạo quy, đại đạo ở đây đều phải ngưng tụ, đến lúc đó đại đạo của mình chính là đại đạo của thế giới này, ý niệm của mình chính là thiên, chính là đạo.

Loại cảm ngộ này, loại dung hợp này, kiếp trước Trình Cung hoàn toàn chưa trải qua, trước đó thần niệm trải qua cảm ngộ mười năm đã khôi phục đến Thiên Tôn trung kỳ, nhưng lần này lại là một lần hoàn toàn đột phá, khiến thần niệm của Trình Cung trong năm thứ mười hai đạt được cảnh giới Thiên Tôn hậu kỳ.

Trình Cung biết, thần niệm của mình đã không phải đơn giản khôi phục đến trình độ của kiếp trước, bởi vì dọc theo đường đi hắn có quá nhiều cảm ngộ, lĩnh ngộ, đột phá mới. Những cái này sẽ mở ra cho hắn một cánh cửa mới hoàn toàn.

Pháp lực của Trình Cung bất giác cũng đã đạt được trình độ thuần dương hậu kỳ, sau khi thanh trừ lực lượng của thiên ma hiến tế trong thân thể, Trình Cung bắt đầu tập trung lực lượng triệt để phá giải toàn bộ thiên ma hiến tế.

Hắn cũng là người đầu tiên hoàn toàn phá giải thiên ma hiến tế hoàn chỉnh, hơn nữa Trình Cung thông qua lần phá giải này, cũng có lý giải triệt để đối với Thiên Ma Công, thiên ma hiến tế.

Hiện tại hắn thậm chí có thể đơn giản lấy thủ pháp của thiên ma hiến tế thi triển chiêu này, hơn nữa dựa vào lý giải của hắn đối với thần niệm, không cần phải trả giá bằng tự bạo sinh mệnh, lúc này có thể thi triển ra hiệu quả giống như Thiên Ma Nữ thi triển thiên ma hiến tế.

Tiến bộ lần này cũng khiến Trình Cung cảm giác thư sướng không gì sánh được, từ khi đột phá cảnh giới thuần dương Thái Tôn, Trình Cung cũng đã bắt đầu bước lên con đường gia tốc khôi phục lực lượng. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ rất lớn đến chuyện hắn có được Đạo Tôn Long Châu, từ đó có thể cung cấp lực lượng cường đại, cộng thêm trước đó lại tiếp xúc với Đạo Tổ lệnh bài và tham ngộ ngoại vi phòng ngự của thần long tiên long, vì vậy mới có thể triệt để phá giải thiên ma hiến tế.

Trước đây bởi vì đặt nền móng, bất luận là phương diện thần niệm, thân thể, lực lượng, công pháp đều rất cao, có thể mượn dùng quá ít. Nhưng sau khi Trình Cung tự thân đạt được thuần dương Thái Tôn, thần niệm lại đạt được Thiên Tôn thì mọi chuyện lại trở nên bất đồng.

Ngoại trừ bản thân Trình Cung trở nên khác biệt, biến hóa lớn nhất của Hư Không Âm Dương Đỉnh mấy chục năm qua chính là Tần Vân Nhi. Tần Vân Nhi vốn chỉ là một tiểu thanh xà, sau khi Trình Cung có được một phần ba Thần Long Tiên Châu liền giao nó cho nàng.

Mấy chục năm qua tiểu thanh xà đã trưởng thành thành thanh long, hoàn thành lột xác thành một loại yêu thú khác.

Hơn nữa thần trí của nàng hiển nhiên đã khôi phục không ít, Trình Cung từng tới thăm, nhãn thần nàng nhìn Trình Cung cũng trở nên vô cùng quen thuộc, chỉ là lúc này nàng đang hoàn toàn chìm đắm trong hấp thu lực lượng của Thần Long Tiên Châu.

Nàng hấp thu Thần Long Tiên Châu, có một điều kiện vô cùng may mắn, đó là nàng vốn thuộc về hậu duệ xa xôi của long tộc. Sau này triệt để hủy diệt, một lần nữa ngưng tụ, trước đó nằm trong một loại trạng thái nguyên thủy, giống như thai nhi, sau này khi Trình Cung có được Thần Long Tiên Châu, đã giao lại mảnh vỡ của Thần Long Tiên Châu cho nàng.

Từ bản chất chính là khiến Tần Vân Nhi triệt để thay đổi, chỉ là thời gian cần thiết để biến hóa sẽ càng dài hơn.

Phân thân Hỏa Phượng Ma Long của Trình Cung mười mấy năm qua cũng vẫn đơn độc hấp thu lực lượng của một viên Đạo Tôn Long Châu, tăng trưởng tốc độ cũng vô cùng kinh khủng, cộng thêm Trình Cung cuối cùng luyện hóa một mảnh vỡ thật lớn, toàn bộ pháp tắc, quy tắc thậm chí là “Đạo” của Hư Không Âm Dương Đỉnh Ngoại Đỉnh không gian đều bắt đầu hình thành biến động và ảnh hưởng.

Lúc này Hỏa Phượng Ma Long đã đạt được trình độ Thiên Tôn hậu kỳ, đến cảnh giới Thiên Tôn, bình thường mỗi lần đề thăng một tầng thứ đều phải cần nghìn năm, thậm chí mấy nghìn năm.


Nhưng dưới tình huống gia tốc của Tiểu Hư Đỉnh, Hỏa Phượng Ma Long cũng chỉ cần thời gian mấy chục năm. Đầu tiên Hỏa Phượng Ma Long là hóa thân bên ngoài của Trình Cung, thần niệm Trình Cung khôi phục, đề cao, khiến phân thân lại tăng trưởng không gian vô tận, tiếp theo bản thân Hỏa Phượng Ma Long chính là hợp thể giữa Hỏa Phượng Hoàng và ma long, sở hữu tính chất đặc biệt của hai đại thần thú. Hơn nữa hấp thu lực lượng trên Đạo Tôn Long Châu, lực lượng đương nhiên sẽ tăng vọt.

Thời gian cũng không ngừng trôi qua, gia tốc gấp trăm lần, Trình Cung tranh thủ từng phút từng giây điên cuồng tu luyện, đề cao, đồng thời từng chút giải trừ tất cả lực lượng thiên ma hiến tế ảnh hưởng đến mình... Sau hơn hai tháng, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh mang theo Nhục Nhục sớm đã trốn vào chỗ sâu trong U Minh Luyện Ngục, lúc này bọn họ đang ở ngoại vi chiến đấu của hai đại bộ tộc U Minh Luyện Ngục.

- Hắc hắc!

Nhục Nhục nhìn xung quanh, cười đắc ý, hai mắt tỏa ra ánh sáng nhìn mọi thứ trước mặt.

Trận chiến vốn đã phát sinh mấy ngày trước, chỉ có điều lúc này Nhục Nhục đang tái hiện cảnh tượng trước đó nó thôn phệ thiên phú thần thông của Thiên Nhãn Ma Đế, đột nhiên thấy trên bầu trời có một thân ảnh trực tiếp xé rách hư không xuất hiện phía trên chiến trường.

Khí tức phẫn nộ, Thiên Tôn cường đại uy áp, khiến toàn bộ hai bộ tộc đang chiến đấu phía dưới phủ phục trên mặt đất, không dám động đậy.

Người mạnh nhất của hai bộ tộc này cũng chỉ là tồn tại ma hoàng, đối mặt với Thiên Nhãn Ma Đế, bọn họ thậm chí còn không dám có ý niệm phản kháng.

- Ầm !

Thiên Nhãn Ma Đế cũng không giết chóc nữa, dù sao cho dù là Ma Đế, nếu như tùy ý giết chóc, cũng sẽ có tồn tại cường đại xuất hiện, hắn chỉ phẫn nộ nhìn quét xung quanh, sau đó lại tiếp tục bước vào trong hư không biến mất.

Ma Đế là tồn tại cường đại như thế nào, muốn tìm kiếm một người, bình thường mà nói căn bản không có cách nào chạy thoát. Cho dù không cần thôi diễn, dịch tính, cũng có một loại cảm ngộ.

Dựa theo loại cảm giác này điều tra, bình thường có thể tìm được người mình muốn tìm.

Cho nên muốn chạy trốn khỏi truy sát của Ma Đế, Thiên Tôn, trừ phi là tồn tại đồng cấp, bằng không rất khó làm được. Sau hơn một tháng, bọn họ vẫn có thể không bị Thiên Nhãn Ma Đế đuổi tới, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Nhục Nhục đã thôn phệ lực lượng thiên nhãn uy áp của Thiên Nhãn Ma Đế. Bọn họ chính là dựa vào cái này, cẩn thận đi theo phía sau Thiên Nhãn Ma Đế.

- Xem ra hắn sắp điên rồi, chúng ta tiếp tục theo sau.

Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh vừa nói chuyện, phất tay, Nhục Nhục đã bay đến trên tay Phong Vô Ảnh, gần nhất nó đã cùng Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh lăn lộn vô cùng náo nhiệt.

Nhục Nhục rất đắc ý chỉ về phương hướng Thiên Nhãn Ma Đế biến mất trước đó. Nó hiện tại càng lúc càng thích thú năng lực mới thôn phệ này, bởi vì lúc nhàn rỗi có thể không ngừng tái hiện cảnh tượng xảy ra trước đó.

Hiện tại đi đến đâu, nó đều khôi phục lại cảnh tượng xảy ra trước đó, thậm chí cả chuyện đã phát sinh mười mấy ngày.

Sau khi Nhục Nhục thôn phệ, vận dụng năng lực này hiển nhiên càng quen thuộc hơn Thiên Nhãn Ma Đế.

- Thứ ghê tởm. Hai tên nữ nhân ti tiện, còn cả tên hỗn đản này nữa, dám nuốt mất năng lực của ta... Ta phải tiêu diệt các ngươi.

Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổi giận, gần như tiếng kêu điên cuồng, dĩ nhiên chính là Thiên Nhãn Ma Đế.

Nhục Nhục giật mình nhìn Vân Vô Hình và Phong Vô Ảnh, chuyện này là thế nào?

Vân Vô Hình và Phong Vô Ảnh cũng cả kinh, hơn hai tháng qua bọn họ vẫn chơi trốn tìm với Thiên Nhãn Ma Đế, vì sao lại bị phát hiện?

Lúc này Thiên Nhãn Ma Đế hai mắt huyết hồng, toàn thân nổi trận lôi đình.

Bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy rất rõ ràng Nhục Nhục vận dụng thiên phú thần thông vốn thuộc về hắn. Hắn cũng triệt để minh bạch, vì sao mình cảm giác bọn họ ngay gần đấy, không ngừng đuổi theo, lại đuổi không kịp, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân.

Hiện tại mới thực sự minh bạch, bọn họ ở phía sau mình, hắn hiện tại sắp tức phát điên rồi.

Nếu không hắn đột nhiên nhớ tới thứ mấy ngày trước hai bộ lạc này chiến đấu tranh đoạt, có thể là một tài liệu hiếm có, khi không tìm được Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh và Nhục Nhục, đột nhiên muốn trở về lấy khối tài liệu kia đi, thì sao có thể phát hiện ra tất cả chuyện này.

Thiên phú thần thông bị người khác thôn phệ làm của riêng, còn mình bị đùa giỡn hơn hai tháng, Thiên Nhãn Ma Đế làm sao không điên cuồng cho được.

- Vù!

Tựa hồ trong nháy mắt Thiên Nhãn Ma Đế xuất hiện, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đã liên thủ, hai đạo kiếm khí trực tiếp nhằm về phía xa.

- Vạn Nhãn Ma Kiếm đại trận.

Lần này Thiên Nhãn Ma Đế đã có kinh nghiệm bài học lần trước, lần trước Nhục Nhục tuyệt đối là ác mộng lớn nhất từ trước đến nay của hắn, hơn một tháng qua lần nào nhớ đến hắn đều cảm thấy sợ hãi, đó là loại lực lượng gì chứ.

Nhất là hiện tại thấy Nhục Nhục có thể sử dụng thiên phú thần thông làm của riêng, hắn càng không dám sơ ý, trực tiếp thi triển pháp bảo của mình.

Tất cả không gian xung quanh đều bị khóa chặt, vô số ma kiếm bay lượn, mặc dù lần đầu tiên va chạm với Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đã bị kiếm khí của Vân Vô Hình và Phong Vô Ảnh hủy diệt vô số, nhưng số lượng ma kiếm của đại trận Vạn Nhãn Ma Kiếm vẫn kinh người, thay đổi khó lường.

Nhất là Thiên Nhãn Ma Đế lại lấy lực lượng Ma Đế điều khiển, uy lực đương nhiên kinh người.

- Đinh đinh đinh...

Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh không ngừng sử dụng Phong Vân kiếm khí chống đỡ, nhưng một lát sau đã chống đỡ không được, trên người không ngừng bị ma kiếm đả thương.

Lúc này Nhục Nhục tiếp tục há mồm, lần thứ hai nuốt đông đảo ma kiếm vào trong bụng.

Thiên Nhãn Ma Đế nhìn thấy màn này, trợn trừng hai mắt, không dám tin tưởng, hắn cố ý sử dụng bộ kiếm trận này chính vì số lượng đông đảo, ngoại trừ mấy thanh chủ yếu, những cái khác hoàn toàn lấy lực lượng thôi động ngưng tụ mà thành, bởi vì lúc đó ngay cả thiên phú thần thông của hắn Nhục Nhục cũng có thể thôn phệ. Vào lúc cuối cùng khi đánh văng Nhục Nhục ra, hắn mơ hồ cảm giác được luồng lực lượng trong cơ thể Nhục Nhục, khiến một Thiên Tôn như hắn cũng cảm thấy kinh hãi.

- Vù... Vù...

Lúc này nhìn thấy Nhục Nhục thôn phệ rất nhiều ma kiếm trong đại trận Vạn Nhãn Ma Kiếm, Thiên Nhãn Ma Đế chỉ giật mình chứ không bất ngờ, ngược lại lộ ra nụ cười đắc ý. Mấy thanh ma kiếm trong kiếm trận đột nhiên phóng xuất ra quang mang, trong nháy mắt từ mặt bên đột phá lực lượng Nhục Nhục thôn phệ phía trước, từ phía sau đâm về hướng Nhục Nhục.

- Cẩn thận.

Mặc dù có Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh chống đỡ, nhưng Nhục Nhục vẫn bị một thanh ma kiếm đâm trúng. Ma kiếm do Ma Đế khống chế có uy lực mạnh thế nào, không cần nghĩ cũng biết, Nhục Nhục trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mặc dù đứng dậy rất nhanh, nhưng bên khóe miệng rõ ràng có vết máu, chỗ bị đánh trúng tan vỡ.

Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh vì chặn ma kiếm cho Nhục Nhục cũng bị thương, lúc này số lượng ma kiếm của Vạn Nhãn Ma Kiếm đại trận đột nhiên tăng thêm, tốc độ, uy lực đều tăng cường.