Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

Đánh giá: 9.6 /10  từ  9 lượt

  • Đang ra
  • 345
  • 12.05K
  • 0
Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời đất long lở.

Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các ngươi cùng nhớ kỹ 7 chữ  "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không"